آغاز:

1- ابتدا از بخش "ثبت نام کاربر" (گوشه بالا - سمت چپ) اقدام به ورود اطلاعات بصورت کامل نمایید.(مسئولیت ثبت هرگونه اطلاعات نادرست برعهده کاربر بوده و برای اطلاع رسانی و... فقط از داده های موقع ثبت نام استفاده خواهد شد؛ بنابراین در ورود اطلاعات خواسته شده دقت کافی فرمایید.)

2- سپس از منو "مقاله" و بعد منو "ارسال چکیده مقاله" با رعایت شرایط پذیرش چکیده مقاله نسبت به ارسال چکیده مقاله اقدام فرمایید.


شرایط پذیرش چکیده مقاله

 • چکیده مقاله ارسالی نباید در دیگر همایش های علمی داخلی و خارجی ارائه شده باشد.
 • به چکیده مقاله خارج از چهارچوب فراخوان همایش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • پیش از ارسال چکیده مقاله توسط صاحب مقاله، سایر نویسندگان مقاله باید از ارسال آن به همایش اطلاع داشته باشند (درج اطلاعات صحیح و کامل نویسندگان همکار در هنگام ثبت مقاله در محل مربوطه ضروری است).
 • مسئولیت علمی و ویرایشی مطالب ارائه شده به عهدة نویسندگان است؛ هر چند پژوهشگاه حق اصلاحات ویرایشی را برای خود محفوظ می‌داند.
 • هر پژوهشگر می ­تواند هر تعداد چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال کند. در صورت پذیرفته شدن هر چکیده مقاله، هزینه ثبت نام برای هر کدام ثابت خواهد بود.
 • ارسال کننده مقاله به عنوان ارائه کننده آن مقاله محسوب می شود.
 • گواهی ارایه مقاله به نام همه نویسندگان و به ترتیب ثبت شده در سامانه همایش چاپ خواهد شد.
 • سمت/سازمان (Affiliation) نویسندگان، مطابق آنچه در سامانه همایش در هنگام ثبت نام نویسندگان مقاله نوشته شده است در گواهی مربوطه و کتابچه درج خواهد شد.
 • مقالات باید به صورت چکیده فارسی تهیه و تنها از طریق سامانه سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها به نشانی (https://nced1396.ut.ac.ir) ارسال شود؛ به ارسال چکیده مقاله به هر صورت دیگر (پست الکترونیک، حضوری و... ترتیب اثر داده نخواهد شد.)
 • عنوان چکیده مقاله حداکثر 20 واژه می تواند باشد.
 • چکیده باید شامل حداقل 250 و حداکثر 400 واژه شامل: مقدمه، روش­ شناسی، نتایج ، بحث و نتیجه­ گیری، واژه­ های کلیدی و بدون ذکر منبع باشد.
 • در بخش "واژگان کلیدی" حداکثر 5 واژه مورد پذیرش می باشد.
 • برای ارسال چکیده مقاله نبایستی از شکل و یا جدول استفاده شود.