1. اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری همایش(مهم)
تاریخ برگزاری سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها تغییر کرد.
2. ضمن قدردانی از شرکت تمامی پژوهشگران و سروران ارجمند خوشحالیم به آگاهی برسانیم تمامی مقالات ثبت شده در فرآیند داوری قرار گرفته است و
3. آخرین مهلت ارسال مقاله(غیر قابل تمدید) تا پایان روز سه شنبه 09-08-96 می باشد.
4. تمدید مهلت پذیرش مقاله در " سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها"
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی، در پاسخ به تقاضاهای گسترده دانشجویان و پژوهشگران عزیز آخرین مهلت پذیرش مقاله برای ارائه در «سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها» تا 10 آبان ماه 1396 تمدید گردید.
5. آغاز پذیرش مقاله در سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
پذیرش مقاله برای ارائه در" سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها " از سوی پژوهشگاه علوم ورزشی آغاز شد.
6. آغاز فرآیند ارسال مقاله به سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها از نیمه مردادماه...
آغاز فرآیند ارسال مقاله به سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها