دبیرخانه همایش های پژوهشگاه علوم ورزشی:

نشانی: تهران – خیابان شهید مطهری(ره) ، خیابان میرعماد ، کوچه پنجم ، پلاک 3

شماره تلفن: 88747793 - (داخلی 571 و 572)

روزهای اداری (16:00 - 08:30)

شماره پستی: 1587958711

http://ssrc.ac.ir

رایانامه(پست الکترونیک): confssrc@gmail.com

 

دبیرخانه اجرایی و محل برگزاری همایش:

نشانی: جزیره کیش - بلوار میرمهنّا، ابتدای خیابان نیایش، پردیس بین المللی دانشگاه تهران

شماره تلفن: 07644433662 - (داخلی 135)

http://kish.ut.ac.ir


Refresh Code