اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری همایش(مهم)
1396-08-13
اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری همایش(مهم)

شرکت کنندگان گرامی، به استحضار می رسانیم برابر درخواست ها و آخرین تصمیم گیری شورای سیاست گذاری، تاریخ برگزاری سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها تغییر کرد و این همایش در روزهای پنجشنبه 1396/09/09 و جمعه 1396/09/10 برگزار خواهد گردید.

با سپاس - دبیرخانه همایش های پژوهشگاه علوم ورزشی