آخرین مهلت ارسال مقاله(غیر قابل تمدید) تا پایان روز سه شنبه 09-08-96 می باشد.
1396-08-08
آخرین مهلت ارسال مقاله(غیر قابل تمدید) تا پایان روز سه شنبه 09-08-96 می باشد.

* به اطلاع پژوهشگران گرامی می رسانیم: 

آخرین مهلت ارسال مقاله(غیر قابل تمدید) تا پایان روز سه شنبه 96/08/09 می باشد. 

این مهلت غیرقابل تمدید بوده و خواهشمندیم در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل بارگذاری چکیده مقالات خود و ارسال آنها اقدام فرمایید.