مروری بر تاثیر ورزش بر پیشگیری از سرطان آندومتر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30743
نویسندگان
1اباده میدان ترمینال جنب اردو گاه شهید رعیتی جنب نانوایی کندم طلا
2کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- شیراز- ایران
3دانشگاه علوم پزشکی شیراز- شیراز- ایران
چکیده
مقدمه
سرطان آندومتر سومین عامل شایع مرگ ومیر ناشی از سرطان در میان زنان، بعد ازسرطان‌های تخمدان و دهانه رحم است. بیماری مذکور در کشورهای توسعه‌یافته شایع‌تر است و معمول‌ترین نوع سرطان دستگاه تناسلی زنان در کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌رود. که این امر به دلیل افزایش تعداد زنان سالمند و افزایش نرخ چاقی در آنها می‌باشد. با توجه به این موارد در حال حاضر شواهد اپیدمیولوژیکی وجود دارد که بهترین توصیه برای پیشگیری ازسرطان، الگوی زندگی پرتحرک و تغذیه مناسب وکم کردن وزن درحد ایده آل به شمار میرود.
روش‌شناسی
این پژوهش مطالعه‌ای مروری است که از طریق جست و جو در پایگاه‌های علمی معتبر از جمله sciencedirect ، pubmed و Google scholar و سایر منابع علمی معتبر فارسی و انگلیسی از سال 2010 جهت نگارش استفاده گردیده است.
نتایج
مطالعات اپیدمیولوژیک همواره ارتباط معکوس بین فعالیت بدنی و سرطان آندومتر را بیان می‌کند، کلیه شواهد در حال حاضر به طور قانع‌کننده نشان می‌دهد که فعالیت‌های بدنی نظیر پیاده روی، دوچرخه‌سواری یا انجام کارهای روزانه باعث کاهش خطر ابتلا به سرطان آندومتر می‌شود. با توجه به موارد ذکر شده سبک زندگی کم تحرک به عنوان عامل خطر برای سرطان آندومتر شناخته می‌شود. همچنین در بررسی سیستماتیک 20 مطالعه، نشان داده شده است که فعالیت بدنی باعث کاهش 30 درصدی خطر ابتلا به سرطان آندومتر می‌شود.
بحث و نتیجه‌گیری
مطالعات اپیدمیولوژیک همواره ارتباط معکوس بین فعالیت بدنی و سرطان آندومتر را بیان می‌کند ,در حال حاضر تغذیه مناسب، فعالیت بدنی منظم وداشتن وزن متناسب به عنوان یک رویکرد موفق برای کاهش خطر ابتلا به سرطان آندومترتوصیه می‌شود.
کلیدواژه ها