بررسی اثربخشی مداخلات ورزشی بر افسردگی: یک مرور نظامند
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30659
نویسندگان
1ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان اعرابی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ساختمان شماره 2، طبقه د
2جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی
چکیده
هدف: بر اساس مطالعه ملی بیماری‌ها و آسیب‌ها در ایران افسردگی سومین مشکل سلامتی کشور است امروزه محققان نشان داده‌اند تمرینات ورزشی می‌توانند به عنوان استراتژی درمانی در افسردگی استفاده گردند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نظامند تحقیقات انجام شده در زمینه اثربخشی مداخلات ورزشی در افسردگی انجام شده است.
روش: این مطالعه به روش مرور سیستماتیک اجرا شده‌است. در این پژوهش کلیه مطالعاتی که به شیوه تجربی به بررسی اثر تمرینات ورزشی بر افسردگی پرداخته‌ و دربازه زمانی (سال 1386 تا بهار 1396) به زبان فارسی منتشر شده بودند گردآوری شد. جهت انتخاب مطالعات کلید واژه‌های افسردگی، سلامت روان ، اختلالات خلقی، تمرینات بدنی و ورزش در پایگاه‌های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، ایران داک، مگ ایران، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه مجلات تخصصی نور و Google scholar جستجو گردید.
نتایج: در جستجوی اولیه 521 مطالعه یافت شد. پس از تکرارگیری، خذف عناوین غیر مرتبط و خروج مطالعاتی که ملاک ورود را نداشتند در نهایت 67 مقاله به مطالعه وارد گردید. جامعه هدف مقالات مورد مطالعه بدین شرح می‌باشند؛ گروه سالمندان 23.39 درصد ؛ زنان 14.93 درصد؛ افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، بیماران قلبی و عروقی و دانشجویان هر کدام 7.46 درصد؛ زنان یائسه و دانش آموزان هر کدام 5.97 درصد ؛ بیماران کلیوی 4.48 درصد ؛ افراد چاق، زنان در دوران پس از زایمان، بیماران سرطانی و معتادان هر کدام 2.99 درصد و بیماران مبتلا به پارکینسون، هموفیلی، صرع، سندرم پلی کیستیک، دیابتی نوع 2 ، سندرم روده تحریک‌پذیر و جانبازان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی هر کدام با 1.49 درصد. مداخلات ورزشی در 73 گروه آزمایشی اجرا شده است که 21.92 درصد تمرینات منتخب؛ 19.18 درصد تمرینات هوازی، 10.96 درصد تمرینات یوگا، 10.96 درصد تمرینات ایروبیک، 10.96 درصد تمرینات در آب، 9.59 درصد تمرینات پیلاتس، و سایر تمرینات هر کدام کمتر از 5 درصد بوده است. بر اساس نتایج گزارش شده در مطالعات فوق 94.52 درصد از مداخلات ، تاثیر مثبت تمرینات ورزشی بر بهبود افسردگی را نشان داده‌اند و 5.48 درصد از این مداخلات موثر نبوده‌اند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بر روی سالمندان و زنان بیشترین تعداد مطالعه انجام شده است. تمرینات ورزشی در درمان و بهبود افسردگی در گروه های مختلف اعم از بیماران، زنان، دانشجویان و دانش آموزان موثر می‌باشد لذا ضروری است تا تمرینات بدنی برای درمان بیماران با افسردگی در کنار درمان‌های دارویی که در اکثر موارد با عوارض جانبی و تداخلات دارویی همراه هستند تجویز گردند.
کلیدواژه ها