ضمن قدردانی از شرکت تمامی پژوهشگران و سروران ارجمند خوشحالیم به آگاهی برسانیم تمامی مقالات ثبت شده در فرآیند داوری قرار گرفته است و
1396-08-10
ضمن قدردانی از شرکت تمامی پژوهشگران و سروران ارجمند خوشحالیم به آگاهی برسانیم تمامی مقالات ثبت شده در فرآیند داوری قرار گرفته است و

پس از اعلام نهایی ارزیابی داوران گرامی و جمعبندی امتیازات کسب شده، نتایج ارزیابی مقالات در دو بخش:

1- ارایه مقاله بصورت سخنرانی و

2- ارایه مقاله بصورت پوستر

بزودی از طریق سامانه همایش(همین نشانی اینترنتی) و ایمیل ثبت نامی در دسترس بوده و اطلاع رسانی خواهد گردید.

دبیرخانه سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها

1396/08/10